Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hur ser ni på vattennivån i Sommen?

Hej,
Vattennivån i Sommen har flera veckor legat på en historiskt långvarigt hög nivå under perioden Dec-Jan. (2008-2017) Marginalerna för att ta hand om den tillrinning som sker nu från vattensjuka omgivningar och från kommande nederbörd/ snösmältning känns inte helt i linje med Tekniska Verkens tidigare kommunikation kring  "Regleringsfilosofi". Där man bl a påtalat problemen  med att kunna " avbörda hela sjöns tillrinning om den är hög" och att "ligga steget före och se in i framtiden".
Vad är det som hindrar er att sänka vattennivån just nu för att skapa tillräckliga marginaler för att undvika för höga vattennivåer de kommande månaderna med risk för skada på strandnära egendom?

Kommentarer

  • Hej Lars,

    Nu har jag fått svar från ansvarig på vatten:

    Vi är medvetna om att vattennivån i Sommen är, för årstiden, relativt hög. I teorin skall det ju vara kallt ute nu och nederbörden bindas i snö som sedan smälter på vårkanten och då ger upphov till dagens nivåer. Istället har den snö som kommit blivit kortvarig och tillrinningen till sjön betydligt högre än normalt under december och januari.
    Vi har också parerat detta genom att öka tappningen i flera steg. Långsiktigheten i vår reglering nu ligger i att vi vill försöka undvika låga sommarnivåer och då ingen normal vårflod är att vänta är vår bedömning, som bl.a. grundar sig på den prognosmodell vi köper av SMHI, att dagens nivå i kombination med fortsatt relativt hög tappning under fortsättningen av vinternskall mynna ut i en för alla parter ”bra” nivå framåt sommaren. Med stöd av samma modell bedömer vi inte heller att det finns någon risk för att tillrinningarna skall bli så höga under så lång tid att sjöns dämningsgräns riskeras.

    Med vänlig hälsning,

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.