Till senaste kommentaren

Vad säger vattendomen om lägsta nivå i Vättern?

Vad säger vattendomen om lägsta nivå i vättern? DVS hur länge får ni fortsätta att köra kraftverket?

Kommentarer

 • Hej Leif!

  Detta svar har jag fått från en av våra experter på området.

  "Det finns ingen lägsta nivå för Vättern. Vi beräknar hela tiden vilken nivå Vättern skulle haft om vattenkraftverket inte funnits, den naturliga nivån, och får inte understiga den."

  Med vänlig hälsning

 • Vilken är "den naturliga nivån", nivån sjönk ca 45 cm förra året och den har återhämtat sig med ca 20 cm den är fortfarande ca 25 cm för låg
 • Göta kanal tillhör ju vårt vattensystem, Vättern, Roxen, Glan, en del andra sjöar och våra åar.
  Får man pumpa vatten från Göta kanal för bevattning av sådd åkermark det pumpas MYCKET vatten. Får man söka tillstånd och betala för urtaget eller hur fungerar det?
  Detta påverkar väl systemet också med tanke på vattennivåer
 • Hej Mats!

  Tack för din fråga!

  Vi har tagit den vidare och återkommer till dig så fort vi har ett svar.

  Med vänliga hälsningar
 • Hej Mats!

  Ni har vi fått svar från berörd avdelning.

   Vätterns naturliga nivån rör sig hela tiden och beror såklart på hur vädret förändrar sig. Med det menas att den naturliga nivån är alltså den nivå som skulle ha varit fallet om sjön i fråga hade varit oreglerad. Just nu ligger den naturliga nivån i Vättern på 88,45 m.ö.h. och den verkliga nivån ligger på 88,43 m.ö.h.

  Nej, man behöver inte betala något för att ta vatten för bevattning och man behöver åtminstone inte söka något tillstånd hos oss, men det kan vara bra att kolla med länsstyrelsen om tillstånd behöver sökas hos dem.

  Med vänliga hälsningar
  Madeleine Kundservice
 • Hej
  Jag funderar på hur dessa nivåer mäts och var.
  I september 2015 var vattennivån ca 25 cm högre än vad den idag, jag ser det på stenar som ligger på botten och som nu kommer fram, strandlinjen har dragit sig ut ca 1,5 m sedan dess.
  Och jag har ställt frågan tidigare, med svaret att den ligger på normal nivå, det gör den inte, vi som vistas och bor vid staden ser att nivån är för låg.
  Finns det några sparade mätningar från september 2015, det skull vara intressant att se vilken nivå det var då.
  Mvh Mats Broman

 • Hej,

  Vad bra tt du är intresserad av vårt vatten!
  Om du  ​klickar här​​​ så kan du se flera års statistik över vattennivåerna samt läsa mer om de olika sjöarna vi har.

  Med Vänlig Hälsning
  Susanna Kundservice
 • Hej
  Jag har läst era tidigare svar angående Vätterns vattenstånd.
  Enligt vattendom ska man hålla en beräknad naturlig nivå.
  Kan ni beskriva hur den nivån beräknas?
  När jag studerar statistik över nivåer och avtappning har jag svårt att se något samband. Det görs stora avtappningar även då nivån ligger under medelvattennivån.
  Vilka parametrar ingår i beräkningen för den naturliga nivån? Nederbörden och tillrinningen varierar ju med tiden och  hur varierar det naturliga utflödet?
  Har ni möjlighet att redovisa hur den naturliga nivån enligt beräkningen skulle sett  ut för 2018?
 • Hej Nils-Olov! Tack för din fråga.

  När nivåförändringen i sjön och tappningen från sjön är känd så vet man hur stor nettotillrinningen är. Kombinerat med en avbördningstabell för sjön så ger det informationen om vilket vattenstånd sjön hade haft om den var oreglerad. De parametrar som behöver mätas för att beräkna den naturliga nivån är alltså den verkliga nivån vid två tidpunkter samt medeltappningen från sjön under denna tidsperiod. Det ”naturliga utflödet” varierar med nivån i sjön. Om sjön är hög så är utflödet högt och om sjön är låg så är utflödet lågt, och det är just det som kan avläsas från en avbördningstabell.

  Anledningen till att en hög tappning hålls under februari och mars är att vi inte vill riskera att överstiga dämningsgränsen när vårfloden sätter fart. Hur vädret därefter utvecklar sig är svårt att veta och tyvärr så blev det ju mycket torrt väder redan i maj.

  Med vänliga hälsningar,
  Nina Kundservice
 • Hej
  Det man se på plats vid stranden är att de idag ligger ca 50cm under den nivån 2016 och den sjunker fortfarande.
  Man borde minska utflödet nu och invänta ev nederbörd,
  Vätterns yta är 1900 kvadrat km vilket är 1900000000 kvadrat m tar man sedan det × 0,5 m så är det 950000 kbm vattenför att komma närmare en normal nivå.
  Det kommer inte på en natt, så man borde hinna med att öka utflödetnär nivån närmar sig normal

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.