Till senaste kommentaren

Vad säger vattendomen om lägsta nivå i Vättern?

Vad säger vattendomen om lägsta nivå i vättern? DVS hur länge får ni fortsätta att köra kraftverket?

Kommentarer

 • Hej Leif!

  Detta svar har jag fått från en av våra experter på området.

  "Det finns ingen lägsta nivå för Vättern. Vi beräknar hela tiden vilken nivå Vättern skulle haft om vattenkraftverket inte funnits, den naturliga nivån, och får inte understiga den."

  Med vänlig hälsning

 • Vilken är "den naturliga nivån", nivån sjönk ca 45 cm förra året och den har återhämtat sig med ca 20 cm den är fortfarande ca 25 cm för låg
 • Göta kanal tillhör ju vårt vattensystem, Vättern, Roxen, Glan, en del andra sjöar och våra åar.
  Får man pumpa vatten från Göta kanal för bevattning av sådd åkermark det pumpas MYCKET vatten. Får man söka tillstånd och betala för urtaget eller hur fungerar det?
  Detta påverkar väl systemet också med tanke på vattennivåer
 • Hej Mats!

  Ni har vi fått svar från berörd avdelning.

   Vätterns naturliga nivån rör sig hela tiden och beror såklart på hur vädret förändrar sig. Med det menas att den naturliga nivån är alltså den nivå som skulle ha varit fallet om sjön i fråga hade varit oreglerad. Just nu ligger den naturliga nivån i Vättern på 88,45 m.ö.h. och den verkliga nivån ligger på 88,43 m.ö.h.

  Nej, man behöver inte betala något för att ta vatten för bevattning och man behöver åtminstone inte söka något tillstånd hos oss, men det kan vara bra att kolla med länsstyrelsen om tillstånd behöver sökas hos dem.

  Med vänliga hälsningar
  Madeleine Kundservice
 • Hej
  Jag funderar på hur dessa nivåer mäts och var.
  I september 2015 var vattennivån ca 25 cm högre än vad den idag, jag ser det på stenar som ligger på botten och som nu kommer fram, strandlinjen har dragit sig ut ca 1,5 m sedan dess.
  Och jag har ställt frågan tidigare, med svaret att den ligger på normal nivå, det gör den inte, vi som vistas och bor vid staden ser att nivån är för låg.
  Finns det några sparade mätningar från september 2015, det skull vara intressant att se vilken nivå det var då.
  Mvh Mats Broman

 • Hej,

  Vad bra att du är intresserad av vårt vatten!
  Om du klickar här så kan du se flera års statistik över vattennivåerna samt läsa mer om de olika sjöarna vi har.

  Med Vänlig Hälsning
  Susanna Kundservice
 • Hej
  Jag har läst era tidigare svar angående Vätterns vattenstånd.
  Enligt vattendom ska man hålla en beräknad naturlig nivå.
  Kan ni beskriva hur den nivån beräknas?
  När jag studerar statistik över nivåer och avtappning har jag svårt att se något samband. Det görs stora avtappningar även då nivån ligger under medelvattennivån.
  Vilka parametrar ingår i beräkningen för den naturliga nivån? Nederbörden och tillrinningen varierar ju med tiden och  hur varierar det naturliga utflödet?
  Har ni möjlighet att redovisa hur den naturliga nivån enligt beräkningen skulle sett  ut för 2018?
 • Hej Nils-Olov! Tack för din fråga.

  När nivåförändringen i sjön och tappningen från sjön är känd så vet man hur stor nettotillrinningen är. Kombinerat med en avbördningstabell för sjön så ger det informationen om vilket vattenstånd sjön hade haft om den var oreglerad. De parametrar som behöver mätas för att beräkna den naturliga nivån är alltså den verkliga nivån vid två tidpunkter samt medeltappningen från sjön under denna tidsperiod. Det ”naturliga utflödet” varierar med nivån i sjön. Om sjön är hög så är utflödet högt och om sjön är låg så är utflödet lågt, och det är just det som kan avläsas från en avbördningstabell.

  Anledningen till att en hög tappning hålls under februari och mars är att vi inte vill riskera att överstiga dämningsgränsen när vårfloden sätter fart. Hur vädret därefter utvecklar sig är svårt att veta och tyvärr så blev det ju mycket torrt väder redan i maj.

  Med vänliga hälsningar,
  Nina Kundservice
 • Hej
  Det man se på plats vid stranden är att de idag ligger ca 50cm under den nivån 2016 och den sjunker fortfarande.
  Man borde minska utflödet nu och invänta ev nederbörd,
  Vätterns yta är 1900 kvadrat km vilket är 1900000000 kvadrat m tar man sedan det × 0,5 m så är det 950000 kbm vattenför att komma närmare en normal nivå.
  Det kommer inte på en natt, så man borde hinna med att öka utflödetnär nivån närmar sig normal
 • Skulle väldigt gärna vilja veta om den naturliga vattennivån i Glan är i paritet med nuvarande verkliga nivån. Nivån är i dag 2022-08-20 mer än 60mm under den nivå som sjökort utgår ifrån. Båtar riskerar att skadas vid bryggor!
  Mvh Stefan W
 • Hej Stefan,

  Vilken bra fråga om nivån i Glan!

  Jag förstår din synpunkt på att båtarna kan skadas vid bryggorna, 
  Den verkliga nivån i Glan följer hela tiden den naturliga nivån med en avvikelse på maximalt ca 5 cm, enligt bestämmelserna i vattendomen.
  Så det är bra om man som båtägare ser till att tampar och fendrar ligger bra varje dag när man ser till sin båt.

  Ha en riktigt skön båtsemester!

  Med Vänlig Hälsning

  Susanna Kundservice
 • Tack kundtjänst för snabb återkoppling!
  Måste bara rätta mitt eget inlägg. Skillnaden på angivet mått på sjökort och verkligt djup är för närvarande 60 cm. Inte 60 mm som jag skrev i inlägget!
  Problemet vid bryggorna blir som ni förstår att båtarna står på sjöbotten när det skilljer på 1,2 meter på vattennivå från 1/6 till 24/8.
  Istället för 1,6 meter så mäter vi nu ca 40cm!


  Mvh Stefan W
 • Hej igen

  Det är en skillnad som du skriver, men vi följer de regler som gäller inom vattendomen. Vi förstår att det kan bli besvärligt för båtägare.
  Ett tips är att länga ut tamparna för båten så den inte ligger för grunt och skaver på botten.

  Ha en trevlig dag och välkommen åter!

  Med vänliga hälsningar,
  Nina Kundservice
 • Någon måste ha dragit ur botten-proppen på Glan!
  Sedan mitt tidigare inlägg då jag beklagade mig över att våra båtar riskerar att skadas mot sjöbottnen har Glan ytterligare 10cm lägre vattennivå! Vid bryggan som hade 1,6 meter vatten i somras mäter vi nu 25cm!
  Båtar står nu fast i dyn och kommer alltså inte att kunna tas upp. En sju hundra kilo tung båt står där den står!
  De fem cm ni gav mig besked om måste ju nu vara passerat med god marginal.... eller?
  Mvh Stefan W


 • Hej Stefan!

  Vad bra att du hör av dig till oss med dina funderingar.
  Vi har en väldigt liten möjlighet att påverka nivån i Glan, som enligt vattendomen får avvika som mest ca fem cm från den naturliga nivån i sjön. Den naturliga nivån, som beräknas i en hydrologisk modell och granskas varje vecka av SMHI, är den nivå som sjön hade haft om den hade varit oreglerad (d.v.s. helt styrd av den naturliga tillrinningen och avbördningen). De fem cm som vi skrev om i ett tidigare svar till dig är alltså den högsta tillåtna avvikelsen från hur nivån hade sett ut under naturliga förhållanden och inte den största avsänkning av nivån som vi förväntade oss. Om den naturliga nivån sjunker så måste vi sänka av den verkliga nivån ungefär motsvarande mycket och det är alltså inget som vi kan göra åt saken mer än att som du hoppas på mer nederbörd. Glan ligger just idag ca 3 cm under naturlig nivå och både naturlig samt verklig nivå är stigande. Kontakta Peder Österlöf på telefonnummer 013-208396 vid ytterligare frågor gällande regleringen.

  Önskar dig en fortsatt fin dag!
  Mathilda Kundservice
 • Hej!
  Har tidigare haft en Excel-fil från med statistik över vattennivån i Glan ända bak till 1975, finns det möjlighet att få den skickad till sig?
  Mvh
  Christian
  Christian Carlsson
 • Hej Christian,
  Tack för ditt meddelande. Vad roligt att du är intresserad av vattennivån i Glan. Självklart har vi ett Exceldokument på detta som du ska få ta del av.
  Jag mailar genast över dokumentet till den mailadress du skrev in när du skickade din fråga till oss här i vårt kundforum.

  Jag önskar dig en riktigt fin och solig dag!

  Med vänliga hälsningar,
  Mathilda Kundservice
 • Hej!
  God fortsättning på det nya året!
  Jag undrar vad den ”naturliga nivån” på Vättern är just nu?
  Finns det någon källa/länk där man kan söka efter denna siffra på egen hand?
  Hälsningar
  Anders Jakobsson
  Karlsborg
  Anders Jakobsson
 • Hej Anders,
  Tack för din fråga!

  Den naturliga vattennivån i Vättern är just nu 88,16 m.ö.h. Den verkliga vattennivån ligger för tillfället på 88,24 m.ö.h.

  Den naturliga nivån beräknas veckovis och ingår som en del i vår rapportering hur vi följer vårt tillstånd till SMHI. Däremot redovisar vi inte den naturliga nivån öppet någonstans.

  I länken nedan kan du följa den verkliga vattennivån och även se vilken tappning som göra i de olika sjöarna.

  Vattennivåer

  Hoppas att du får en härlig dag!

  Med vänlig hälsning,
  Beatrice Kundservice
 • Hej!
  Tack för informationen!

  Hade varit intressant att följa den nivån, kanske finns en historisk tidsserie tillgänglig i en Excelfil?

  En fundering då,
  Eftersom den naturliga nivån nu är 88,16 men den verkliga är 88,24 idag, får ni då tappa ur mellanskillnaden, teoretiskt sett??

  Eller gäller regeln som SMHI anger,
  -Att vattenståndet inte får understiga det beräknade naturliga värdet om detta understiger 88,30 ??

  Varför jag frågar beror på att här på västra sidan dyker det upp sten och nya grund som inte synts tidigare samt att landgångarna till flytbryggorna sluttar mer och mer sedan jag tog hit min båt 2017.
  Lite svårt att förstå gränserna i vattendomen som nämns när justeringen utgår från en beräknat naturlig nivå som inte går att se.
  Hälsningar
  Anders Jakobsson
  Karlsborg
  Anders Jakobsson
 • Hej Anders,
  Tack för din fråga!

  Jag rekommenderar att du hör av dig till oss på mejl kundservice@tekniskaverken.se eller telefonnummer 0771-252627 så kan vi hjälpa dig att komma i kontakt med någon som kan svara på dina frågor och följdfrågor.

  Eftersom det här är ett offentligt forum så kan vi nämligen inte ta emot personliga uppgifter som till exempel mejladress.

  Hoppas att du får en härlig dag!

  Med vänlig hälsning,
  Beatrice Kundservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.