Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Varför tillåts inte avfallskvarnar i Linköping?

Synen på avfallskvarnar är lite olika i olika kommuner i landet. Enligt de regler som gäller här (antagna av Linköpings kommun) är det inte tillåtet med avfallskvarnar i Linköping.
Rent principiellt anser vi det vara fel tänkt att "mosa ner" fasta hanterbara ämnen i avloppet, spola på med rent dricksvatten och via ledningsnätet transportera det till avloppsreningsverket.

Anledningen till detta är många:

 • Vårt ledningsnät är inte byggt för detta, varför det finns risk att matresterna orsakar stopp i ledningarna.
 • Det är ett slöseri med renat dricksvatten eftersom det kräver att du spolar en god stund för att få bort matresterna.
 • Matrester i ledningarna lockar råttor.
 • Eftersom avloppsvattnet in till reningsverket kommer att innehålla mer föroreningar, medför det större risk för utsläpp efter reningen.
 • Det innebär även bekymmer vid reningsverket att sortera ut matresterna ur vattnet.

Systemet är helt enkelt inte uppbyggt för att alla i Linköping ska ha avfallskvarnar.

Toalettavfall, disk och tvätt är en helt annan sak. Där behöver föroreningarna ledas bort till reningsverk av hygieniska skäl.

Kommentarer

 • Hej!
  Har hela Stockholm ett nyare avloppsnät och reningsverk, eller vad är anledningen till att det där är tillåtet med avfallskvarn?

  Med vänlig hälsning

  Anders

 • Hej!

  I Linköping har vi har ett väl fungerande insamlingssystem för matavfall med sortering i Gröna Påsen. Både energi och näring i matavfallet tas till vara på ett effektivt sätt genom framställning av biogas för fordon och certifierad biogödsel som blir näring på jordbruksmark.

  Vi vet inte vilken miljömässig avvägning Stockhom Vatten gjort utan rekommenderar att du tar kontakt med dem för att få deras syn på frågan. Du når dem på 08 -522 120 00 eller via www.stockholmvatten.se

  Med vänlig hälsning

  Emil Kundservice
 • Jag vill minnas att Tekniska verken en gång i tiden sålde avfallkvarnar och uppmuntrade till dem. Men det var förstås innan gröna påsen och möjligheten att tjänsa pengar på det 2 gånger dels genom att man får betala för vikten på soporna och dels för produktionen av biogas.
  Själv har jag slutat sortera i gröns påsen, man utför ett arbete för att skaffa råvaror till tekniska verken där man också måste vara ganska påläst för att inte göra "fel" enl er produktionsmodell.
  En kompost har jag dock skaffat - kalla det civil olydnad för jag skiter i att ni påpekar att man behöver tillstånd för den - och jag blir ju mindre straffad av erat monopol varje månad så den investeringen gick igen väldigt fort.
  Ni borde tillåta avfallskvarnar då ni ändå gör biogas av avloppsvattnet. och vatten kan jag spara genom att duscha lite kortare.

 • Hej!

  Tråkigt att du slutat med Gröna Påsen. Man behöver inte vara särskilt påläst. Släng matrester i påsen så klarar du dig fint.
  Tillstånd för kompost söker man inte hos oss utan det är kommunen som hanterar de frågorna. Att samla in matavfall med gröna påsen och göra biogas och biogödsel av matavfallet är mycket bättre för miljön än att lägga matavfallet i en kompost. Vi samlar inte in matavfall för att tjäna pengar. Det finns ett nationellt miljömål om att 50% av allt matavfall ska samlas in och återvinnas. Vi har valt att bidra till att det målet nås.

  Angående avfallskvarnar får jag hänvisa dig till informationen ovan i detta inlägg.

  Med vänlig hälsning

  Emil Kundservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.