Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hur går det med sänkningen vid Hovetorp för att tillgängliggöra fåran för fiskvandring?

Hur långt har detta ärende kommit i Tekniska verken? Har det behandlats i styrelsen ännu och vad är i så fall styrelsens beslut? Om ärendet redan  behandlats till vilken myndighet har det i så fall skickats vidare till?  Vem i styrelsen kan jag kontakta för ytterligare information?
Med vänlig hälsning
John-Olof Jonsson
Berörd fastighetsägare i Hovetorp

Kommentarer

 • Hej John-Olof!

  Tack för din fråga! Jag behöver lämna denna fråga vidare till berörd avdelning och återkommer med ett svar så fort som möjligt.

  Med vänliga hälsningar
  Madeleine Kundservice
 • Hej igen John-Olof!

  Nu har jag fått ett lite mer utförligt svar från min kollega som jag bifogar nedan.

  Tekniska verken har under de senaste åren lagt ner ett omfattande arbete på att kartlägga den miljöpåverkan varje enskild damm vi äger har. Därefter har kostnaden för att åtgärda miljöpåverkan, både i form av fysiska åtgärder och förlust av förnyelsebar energi, tillsammans med vilken ökad klimatpåverkan ersättningsproduktionen ger upphov till sammanvägts i en samhällsekonomisk modell. Med hjälp av denna modell har varje enskild damm kunnat rangordnats och värderats mot alla andra dammar vi äger.

  Det har då visat sig att just dammarna i Stångåns naturliga å-fåra tillhör den grupp av anläggningar som har högst prioritet att åtgärda. Detta arbete är beställt av styrelsen och resultaten är redovisade och förankrade i styrelsen. Styrelsen har också beslutat att gå vidare och fortsatt utreda förutsättningarna för åtgärder i Stångåns naturliga å-fåra.

  Tekniska verkens avsikt är att hitta en teknisk lösning som är ekologiskt och ekonomiskt hållbar som vi sedan kan ansöka hos Mark- och Miljödomstolen om att få genomföra. En viktig, och obligatorisk, del av ansökningshandlingen till domstolen är samråd med berörda sakägare, bland annat de fastighetsägare som kommer att påverkas av de åtgärder ansökningen berör.
  Madeleine Kundservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.