Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Eldas det med olja i Linköping?

Är det verkligen sant att Tekniska Verken fortfarande har en panna för oljeeldning aktiv? Tolkar det så på sidan: https://www.tekniskaverken.se/om-oss/anlaggning...

Kommentarer

 • Hej Magnus,

  Det stämmer att Tekniska verken har en aktiv panna för oljeeldning. Denna används som reserv riktigt kalla dagar ca 20 dygn/år motsvarande ca 600 timmar/år.

  Den används även som backup ifall ledningsnätet skulle gå sönder.

  Sedan vi byggde ett nytt kraftvärmeverk I Linköping, Lejonpannan, har vi minskat användningen av kol och olja. Se mer information här

  Mvh

  Madeleine Kundservice
 • När planerar ni att ni kan ha er verksamhet helt fossilfri?

 • Hej igen,

  Jag ska kolla upp detta med en kollega, och ber att få återkomma till dig när jag fått ett svar.

  Med vänlig hälsning

  Madeleine Kundservice
 • Hej,

  Nu har jag fått svar på din fråga.

  Det är svårt att ange ett exakt årtal för när det kan vara helt fossilfritt.
  Efter att Lejonpannan blev klar i år så har vi inlett förstudie på att bygga nästa panna, som då kommer minska oljeeldningen ytterligare.

  Med vänlig hälsning

  Madeleine Kundservice
 • Är det en uttalad ambition från ledningen att bli fossilfria inom kort eller blir det bara lite som det blir?

 • Hej Magnus!

  Ambitionen är självklart att vi ska bli fossilfria, dock så är det en lång väg att gå innan vi är där. Det är b la våra ägardirektiv (Linköpings kommun) som avgör i denna fråga.

  Med vänlig hälsning

  Madeleine Kundservice
 • Jag läste i Corren att ni bygger om två pannor i värmeverket och en panna i Lambohov till avfall/biobränsle. Är dessa de sista kol/oljepannorna som finns kvar i Linköping? Sist så hänvisade ni till era ägardirektiv, har dessa förändrats sedan sist och var kan man hitta dessa?
 • Hej Magnus,

  Jag har tagit din fråga vidare och återkommer så snart jag har ett svar till dig.

  Med vänlig hälsning,
  Madeleine Kundservice
 • Hej igen Magnus,

  Så nu har jag fått svar;
  Vi har ett flertal oljepannor kvar efter att vi byggt om de du nämner och det beror på att de är reservpannor i vårt fjärrvärmesystem. De startas endast om vi har någon form av störning på de övriga pannorna.
  Och gällande frågan om våra ägardirektiv så kan du läsa om dessa här.

  Med vänlig hälsning,
  Madeleine Kundservice
 • Tack! Hur ser Tekniska verken på definitionen av fossilfri uppvärmning, vad krävs för att man ska kunna säga att Linköpings fjärrvärmenät är fossilfritt?
  Jag tolkar det som att det inte finns några koleldade reservpannor kvar, så då är ju en naturlig fundering om man skulle kunna fylla oljetankarna till kvarvarande reservpannor med HVO eller liknande. Det skulle såklart vara avsevärt dyrare än vanlig eldningsolja, men om de i princip aldrig används så är det ju en marginell skillnad. Värdet av att kunna säga att Linköpings uppvärmning är fossilfri är såklart svår att mäta, men det vore ju en tydlig markering att man helt uppfyllt ägardirektiven på den punkten. 
 • Hej igen Magnus,

  Vi återkommer till dig med svar.

  Med vänlig hälsning,
  Madeleine Kundservice
 • Hej Magnus,

  Vi jobbar utifrån vårt uppdrag i ägardirektiven att vi ska minska klimatpåverkande utsläpp enligt kommunens mål om koldioxidneutralitet år 2025. I vårt pressmeddelande kan du läsa bl.a. det här:

  Inför eldningssäsongen år 2021 ska vi sluta elda kol och fossil olja i vår kraftvärmeproduktion. Beslutet gäller ett klimatmässigt normalt år, och under normal drift. Det innebär att fjärrvärme, fjärrkyla och el som produceras i kraftvärmeverket i centrala Linköping enbart skall eldas med återvunna och/eller förnyelsebara bränslen. Du kan läsa mer om detta här.
   
  De investeringar vi ska göra kommer alltså innebära att vi om några år endast kommer elda förnybara och återvunna bränslen. Eftersom en stor del av vår fjärrvärmeproduktion kommer från avfall, där en andel har fossilt ursprung, kommer el- och värmeproduktionen inte bli fossilfri. Däremot kommer den att bli fossilbränslefri. Ordet fossilfri används ofta lite slarvigt. I ett så kallat livscykelperspektiv ger även t.ex. solceller fossila utsläpp när hänsyn tas till klimatpåverkan från produktionen. Resurseffektiv, fossilbränslefri eller ” återvunnen och förnybar” är begrepp vi hellre använder för att beskriva vår fjärrvärme.

   Läs gärna vårt klimatbokslut som visar den klimatnyttaTekniska verkens verksamhet ger. Det visar också komplexiteten i att beräkna klimatpåverkan för ett energibolag. Du hittar denna här.

  Gällande alternativt bränsle finns det ett stort utbud av olika oljor man kan använda, bland annat tallbecksolja, rapsolja och/eller vegetabiliska oljor.

  Önskar dig en God Jul och Gott nytt år!

  Med vänliga hälsningar

  Madeleine Kundservice
 • Tack för bra svar! Fossilbränslefri el- och värmeproduktion känns helt ok, så länge det finns brännbart avfall som annars skulle hamna på deponi så räcker det gott. Nu när det blir järnväg ut till hamnen i Norrköping kanske ett nytt stickspår till Gärstad skulle löna sig också.
 • Hej Magnus!

  Ja vi får se vad framtiden ger! Önskar dig en fortsatt trevlig dag.

  Med vänliga hälsningar
  Madeleine Kundservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.