Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Klarar vattenverket att rena bort beståndsdelarna i munskölj från avloppsvattnet?

Munskölj kan innehålla t.ex. natriumfluorid, alkoholdenat, sorbitol, polysorbat 20, natriumsackarin, mentol, poloxamer, bht, natriumbensoat, natriumhydroxid, xylitol, metylparahydroxibensoat. Klarar vattenverket att rena bort detta?

Kommentarer

 • Hej!
  Jag kontaktar en kollega som har koll på detta angående och återkommer till dig så fort jag fått ett svar.

  Med vänlig hälsning

  Emil Kundservice
 • Se svar nedan från Robert

  Hej,

  Generellt sett så analyserar vi inte enskilda parametrar i utloppet från avloppsreningsverket utan mäter summaparametrar som totalt organiskt kol (TOC), biologiskt nedbrytbart kol (BOD), Totalt kväve och olika kvävefraktioner, totalt fosfor och fosfat. Vi mäter även konduktivitet där man kan se hur mycket joner det finns i vattnet såsom natriumjoner och flouridjoner.
  Flourerade ämnen brukar man ju förknippa med persistenta ämnen i kylmedia eller i brandskum. Innehållet i munskölj ser dock inte ut att vara något bekymmer och kan antingen brytas ner av bakterier i det biologiska reningssteget eller gå igenom som ”ofarliga joner”.
  Jag är inte helt säker på hur poloxamer eller bht bryts ner.
  Frågan om innehållet i en produkt är miljövänligt, och i detta fall biologiskt nedbrytbart, kan man förstås som konsument också vara med och påverka genom att välja en miljömärkt produkt.
  Att minska spridningen av kemikalier, och bidra till målet om en giftfri miljö, handlar mycket om att välja bort miljöfarliga ämnen och är något som alla reningsverk i Sverige jobbar kontinuerligt med genom uppströmsarbete.
  Just nu pågår bygget av en ozonoxidationsanläggning på reningsverket här i Linköping för att rena bort läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara ämnen. Den kommer att tas i drift under 2017.

  Med vänliga hälsningar Robert Sehlén
  Processingenjör Affärsområde Vatten & Avlopp

  Emil Kundservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.