Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Är Glan vattenreglerad och vilka nivåer gäller?

Glan är väl vattenreglerad? Vilken är den lägsta respektive den högsta nivån?

Kommentarer

 • Hej Lena

  Glan är naturligt reglerad, vilket innebär att den verkliga nivån som hålls i sjön hela tiden ligger nära den nivå som sjön skulle haft om det inte fanns någon reglering, den så kallade ”naturliga nivån”. Den naturliga nivån beräknas veckovis och beror på den oreglerade tillrinningen, d.v.s. nederbörd i sjön och inom sjöns avrinningsområde och avdunstning från sjön. Glans naturliga nivå påverkas av Roxens naturliga nivå som i sin tur påverkas av Vätterns naturliga nivå, som i slutändan styrs av hur mycket nederbörd det kommer. Vättern och Roxen regleras av en vattendom från 1958. Högsta och lägsta tillåtna nivå i Vättern, Roxen och Glan är hela tiden beroende av den naturliga nivån i respektive sjö.

  Eftersom sjöarna är naturligt reglerade är det nederbördsmängden direkt i sjöarna och deras avrinningsområde som har absolut störst påverkan på den verkliga vattennivån. Viss avvikelse från naturlig nivå medges dock i vattendomarna. Domen för Glan innebär t.ex. att Glans verkliga nivå måndag morgon varje vecka maximalt får skilja cirka 4 cm från den naturliga nivån. Glans verkliga nivå följer alltså hela tiden ungefärligen den naturliga nivån.

  Vänliga hälsningar

  Emil Kundservice
 • Hej!
  Intressant svar!
  Hur går det till när man beräknar den naturliga nivån? Vilka värden ligger till grund för den beräkningen?
  Betyder det att den reglerade tillförseln i t.ex Glan alltid (inom ramen för de 4 centimetrarna) är densamma som avrinningen för att den naturliga nivån ska bibehållas?

 • Hej Jörgen

  De värden som ligger till grund för beräkningen av den naturliga nivån i Glan är nederbörd/avdunstning i avrinningsområdet samt avbördningstabeller för sjöarna i systemet.

  Den naturliga nivån påverkas inte genom ändrad tappning, utan genom ändrade väderförhållanden. Den naturliga nivån bibehålls endast om naturlig tillrinning (det vatten som hade inkommit till sjön om den hade varit oreglerad) och naturlig avbördning (det vatten som hade lämnat sjön om den hade varit oreglerad) är lika stora, vilket sällan är fallet (sjön är oftast antingen på väg upp eller på väg ner).

  Eftersom den verkliga nivån i sjön skall bibehållas inom intervallet från den naturliga nivån (som rör på sig), så måste skillnaden mellan naturlig tillrinning och den verkliga totala tillrinningen till sjön (nederbörd/avdunstning + reglerad tillrinning från Roxen) vara lika med skillnaden mellan den naturliga avbördningen och tappningen. Då det rör sig om små förändringar i naturlig i nivå så innebär detta även att den verkliga totala tillrinningen till sjön måste vara ungefär lika stor som tappningen från sjön. Varje vecka som man har en differens mellan verklig nivå och naturlig nivå så ackumuleras denna differens och följer med till planen för nästa vecka.

  Vänliga hälsningar

  Emil Kundservice
 • Kan man få lösa en kopia på vattendomen för GLAN`, för bättre förståelse?
  /Lars

 • Hej Lars,

  Jag ska kolla upp detta, och ber att få återkomma till dig när jag fått svar.

  Med vänlig hälsning

  Emil Kundservice
 • Hej igen Lars,

  Nu har jag fått svar ifrån min kollega gällande din fråga.
  För att få en kopia på vattendomen får man vända sig till Landsarkivet i Vadstena.

  Med vänlig hälsning

  Emil Kundservice
 • Hej, ni som vet!
  Förbereder en markuppställd solcellanläggning, där önskan finns om lågt stående solceller, vippbara till horisontalläge vid hög nivå i Glan. Önskar ni tar fram glaskulan och kollar högsta nivå de närmaste 30 åren !!! MSB visar, att min tomt är heldränkt.
  Curt Cademan
 • Hej Curt,

  Tack för din fråga!

  Jag har tagit ditt ärende vidare och återkommer till dig så snart vi får svar från den berörda avdelningen.

  Må så gott!

  Med vänliga hälsningar
  Madeleine Kundservice
 • Under tiden 1950 och fram till nu har det inte varit högre nivå I Glan än 22,627m
  /Lars
  Lars Björk
 • Hej Curt,

  Ursäkta för att du fått invänta svar på detta.

  Enligt SMHI ska nederbörden över Vätterns avbördningsområde minska på sikt så det låter konstigt med MSB:s prognos som talar om höjd nivå i Glan. Det bästa är att höra av sig till SMHI och ställa frågan direkt till dem. En bra person att kontakta där är Niclas Hjerdt.
  Du når honom på 011 495 80 82
  Finns inte han på plats nu under semestertiden bör de ha andra hydrologer att tala med.

  Det Lars skrev ovan om att Glans vattennivå sedan år 1950 aldrig överstigit 22,627 meter kan även vi bekräfta.

  Med vänlig hälsning
  Emil Kundservice
 • Jättetack för svaret. Jag har tillsammans med Motala Ströms regleringsförening följt Glan sedan "urminnes tider". För så där 25 år sedan, flyttades pejlingen från Eksund till annan plats. Kanske skiljaktiga värden? På min verksamma tid funderade vi på, att ändra vattendomen till fasta max-min-nivåer. Max på +22.40 och min på +20.90. Tyvärr blev det inte av. Invallningar av Glan läggs för HHV +22.84 och HV +22.05. LLV +20.46 och LV +21.10.
  Minnet är bra, men kort. Hittar inte min fråga, men har solceller i huvudet. Markuppställda med nederdelen på c:a +22.00, men svängbara till horisontalläge på +22.65 vid högt vattenstånd - därav intresset för Glan "i framtiden".
  Curt Cademan
 • Hej Curt,

  Om jag förstått dig rätt har du funderingar kring om vattenståndet ska skilja sig mellan mätningen i Eksund och där den nya pegeln sitter.

  Vi har fortfarande kvar mätningen i Eksund, men vi har nu även en annan mätning i sjön som inte påverkas av tappningen från sjön. Mellan dessa mätningar skiljer det dock endast cirka tio cm (d.v.s. cirka tio cm lägre i Eksund än i sjön) vid normal storlek på tappningen. Om solpanelerna har ett horisontalläge på +22,65 så bör de vara tämligen säkra, men likt jag tidigare nämnde är det bäst att kolla med SMHI.

  Med vänliga hälsningar
  Emil Kundservice
 • Ser av en händelse bland frågor och svar om Roxen, att vattendomen är ändrad, tydligen. Glan lär ju bli påverkad, och det borde då också kungjorts i pressen.
  Jag är mycket beroende av sjöns högnivå. Har jag fel, om domen?
  Curt Cademan
 • Hej Curt

  Du har helt rätt i att domen för Roxen blivit ändrad. Det är en marginell förändring som gör att vi under vissa förutsättningar och vid de allra lägsta vattenstånden får rätt att hålla nivån några cm högre i Roxen. Förändringen är dock viktig för trafiken på Göta Kanal. Man kan säga att vi vid dessa tillfällen flyttar vatten från Vättern till Roxen.

  Domen för och vattenståndet i Glan påverkas inte av denna förändring. Glan regleras precis på samma sätt och efter samma dom som tidigare.

  Ha en trevlig dag!

  Med vänliga hälsningar,
  Nina Kundservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.