Till senaste kommentaren

Får man ta saker som ser hela ut från återvinningscentralerna i Linköping och Katrineholm?

Hej, om man skulle finna en fin buske som fortfarande verkar vara vid liv i en rishög på tippen, kan man då få tillåtelse att rädda den från förbränning om man frågar snällt?

Kommentarer

 • Hej!

  Svaret på din fråga är nej och det beror inte på ovilja utan det finns en naturlig förklaring till det. Var och en bestämmer själv vad de vill göra med saker de inte längre vill ha. För den som vill skänka eller sälja finns flera etablerade kanaler att ta hjälp av.

  På återvinningscentralerna i Linköping kan du tex välja att skänka prylar och möbler till second hand verksamhet. Det som slängts i soptunnan, eller sorteras i containrarna på en återvinningscentral eller en tipp för trädgårdsavfall är att betrakta som avfall. Då är det Tekniska verkens ansvar att det behandlas på ett etiskt och miljöriktigt sätt. Det innebär att så mycket som möjligt av avfallet materialåtervinns och resterande avfall energiåtervinns för att producera värme och el.

  Det finns flera orsaker till att det inte är tillåtet att ta med sådant som lämnats på återvinningscentralerna. Det kan tex vara föremål från dödsbon som inte ska dyka upp i andra sammanhang. Elektronisk utrustning som slängts kan innehålla känslig information. Det finns också säkerhetsrisker med att den enskilde plockar saker ur containrar och avfallsupplag, man kan skada sig själv eller andra.

  Det är alltså den som kastar som bestämmer om hen vill skänka till återanvändning eller inte. Om avfallet har lämnats i våra insamlingssystem så hanteras det enligt de rutiner som finns för respektive avfallsslag.

  Med vänlig hälsning

  Laura Kundservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.