Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Var hittar jag information om nätnytta samt hög- och lågpris?

På fakturan för elnät finns för microproducenter en post "Nätnytta". Jag har förstått idén med denna men kan inte hitta densamma i Er information, inte heller ersättningsbelopp och beräkning av "högpris" och "lågpris". Var finns detta att läsa?

Kommentarer

 • Hej,

  I prislistan för småskalig elproduktion hittar du information om nätnyttan. Vi har samma ersättning under årets alla timmar.

  Hög – och lågpristid använder vi inte när det gäller nätnyttan men vårt system har det som standard i detta fall.
  Högpristid är vardagar (mån-fred), dagtid (6-22) under november – mars. All övrig tid är lågpristid. Men vi har som sagt samma ersättning under årets alla timmar när det gäller nätnyttan.

  Information om vad som räknas som hög- respektive lågpristid står i effektprislistan på sida 2 under elöverföring.

  Med vänlig hälsning

 • Så vitt jag förstår innebär då detta att jag kan addera mina poster för låg- resp högpris och multiplicera med den likställda ersättningsnivån (3,5 öre/kWh).
  En fråga i detta sammanhang är då (om man vill vara noggrann, detta belopp omfattar ju moms. Ska denna moms redovisas tillsammans med dito för försåld el till skattemyndigheten. Frågan har så vitt jag kan minnas aldrig nämnts i sammanhanget och i så fall borde ju detta redovisas till kund/producent. Uppgift om hur mycket som producerats finns ju angivet som redovisat till skattemyndigheten och ligger ju till grund för statlig ersättning. Kanske är frågeställningen alltför självklar men som sagt denna, i allmänhet minimala summa, borde kanske omnämnas och göra aktuellt system ännu krångligare. Risken för skattetillägg föreligger ju dock.
  Jag kan även säkert ha missat denna information, men man kan ju även anta att statsmakterna har valt att låta denna ersättning kvittas i distributionsledet.

 • Jag har tagit det här vidare till mina kollegor. Jag återkommer när jag har fått svar.

  Med vänlig hälsning

 • Hej!

  3,5 öre/kWh är exkl. moms, men på fakturan står det ”inkl. moms” eftersom fakturor som skickas till konsumenter alltid ska redovisas inkl. moms. Detta går tyvärr inte att ändra i vårt befintliga faktureringssystem för enskilda fakturarader. Så skattetillägg blir det inte då du inte fått någon moms utbetald.

  För att nätbolaget ska betala ut moms på nätnyttan måste du meddela oss att du är momsregistrerad samt skicka in sitt momsregistreringsnummer till nätbolaget (Tekniska verken Nät Linköping AB). Detta kan göras via mejl till kundservice@tekniskaverken.se. Du som kund ska då betala in momsen vidare till skattemyndigheten på samma sätt som du gör med momsen då du säljer sin producerade el. För mer information kontakta Roger Abrahamsson på antingen tel 0150-579 43 eller mail: roger.abrahamsson@tekniskaverken.se

  Med vänlig hälsning

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.