Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Kan man få dispens från sophämtning?

Vi bor på landet, två personer. Vi komposterar (komposteringen anmäld till miljö- och hälsokontoret) och sorterar allt som kan återvinnas. Vi får en del grovsopor (skrot, trä mm) som vi kör till stationen i Malmslätt c:a 3 ggr om året. Resten av avfallet är mycket liten. Den diskas, torkas och sparas utan problem och körs när det är dags för grovsoporna. Detta är mycket lättare att sköta så än att släpa sopkärlet. Vi har 300m backig enskild väg till anvisad plats och är äldre. Detta har vi hållit på med i många år, långt innan man levererade
ett sopkärl. Detta är alltid tomt, faller vid blåst och är liggande i ett buskage. Hur ska
jag gå tillväga för att få dispens? Vi är medvetna om servicen att kunna avlämna
grov- och hushållsavfall och vill betala för den, men slippa härbärgera sopkärlet av estetiska
skäl.

Kommentarer

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.