Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Anslutning av dagvattenbrunnar till avloppsystemet

Anslut dagvattenbrunnar till det befintliga avloppsystemet. Gråvatten med tungmetaller och miljögifter ska inte rinna ut i naturen där detta går att förhindra. Dessa kan anslutas under en längre period i sammband med andra grävarbeten.

Andra satsningar som redan gjorts som att använda ozon för att rena avloppsvattnet är ett ypperligt komplement till detta förslag men det är inte tillräckligt omfattande då mycket går förlorat genom gråvattnets direkta påverkan på vattenkvalitén efter Tannefors slussar och nedströms. Stångån är en fantastisk tillgång för alla oss som bor och verkar här, både människa och djur. Många boende i Linköping har även Stångån som dricksvattentäckt.

Med de rätta satsningarna gör vi både Stångån till en centrala oas med tjänligt badvatten, vilket i sin tur ger sjön Roxen och djurlivet ett betydligt renare vatten.

Mvh Liv Magnusson

Kommentarer

 • Hej Liv,

  Tack för ditt engagemang och ditt förslag. Men regn och skyfall kan ge stora vattenflöden på kort tid vilket vi inte klarar av att ta emot på vårt reningsverk. Dagvattenfrågan är dock högst aktuell, där utveckling och samarbete mellan olika aktörer ständigt är på agendan.

  Vi tar med oss dina tankar och synpunkter i arbetet för att finna en bra lösning, då detta är en fråga som likt tidigare nämnt är aktuell för framtiden.

  Med vänlig hälsning
 • Under 2019 har ny spillvatten för tex regnvatten lagts ner i gatan utanför Lodjursvägen 2 587 31 Linköping Fastighetsbeteckning Törnet 6.
  Min fråga är vilket krav tidsmässigt ni har för att ansluta regnvatten till denna nya spillvatten ledning och frånskilja från avloppsvattnet?
 • Hej Per-Erik

  För mer information gällande spillvatten på Lodjursvägen, kan du kontakta Ron Björlin på vattenavdelningen. Du når honom på ron.bjorlin@tekniskaverken.se eller 013-308461.

  Ha en trevlig dag!

  Med vänliga hälsningar,
  Nina Kundservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.